Skuespiller- og danseralliansen har i år fått en økning i budsjettet og kan derfor gjennomføre en ny søknadsrunde for ansettelser våren 2019. SKUDA tilrettelegger for bærekraftig kunstneriske karrierer og retter seg mot frilans dansere og skuespillere. Søknadsportalen åpner 6. februar og lukkes 6. mars.

Er dette noe for deg?
Er du danser eller skuespiller som jobber i midlertidige ansettelser eller oppdrag, som for eksempel prosjekter?
Skaper og utøver du i egne produksjoner?
Ønsker du å utvikle deg ved å styrke kompetansen din gjennom bl.a. kurs og workshops i periodene mellom jobber?
 
Søknadskriterier og informasjon om hva ansettelsen innebærer finner du her.