Søknadsskjema for Statens kunstnerstipend er nå lagt ut. Vi oppfordrer så mange som mulig til å søke på disse stipendene for å synliggjøre behovet i feltet. Stipendordningene skal legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Søknadsfristen er onsdag 16. oktober 2019 kl 1300.

Les mer HER