Kulturdepartementet setter nå i gang en strategisk gjennomgang av scenekunstfeltet og tar sikte på å ferdigstille en strategi innen september 2019. Departementet ber aktører i scenekunstfeltet om å bidra med innspill til arbeidet. Frist 22. mars.

Les mer her

 

 

Kulturdep01