For 2019 søker Kunsthøgskolen i Oslo etter stipendiatar med gode prosjekter med nasjonal og internasjonal relevans. De lyser ut 6 stipendiatstillinger med søknadsfrist 15. januar kl 1300.

KHiO er godkjent som vitenkaplig høgskole med et eget doktorgradsstudium (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid. For tiden har Kunsthøgskolen i Oslo 27 aktive stipendiatar fordelt på alle de seks fagavdelingene.

For 2019 søker KHiO etter stipendiatar med gode prosjekter innen fgølgende fagområder:
• Avdeling Dans (generell åpen utlysing)
• Avdeling Design (fagområde kostyme)
• Avdeling Kunst og håndverk (generell åpen utlysing)
• Avdeling Kunstakademiet (generell åpen utlysing)
• Avdeling Opera (spesifikk stillingsutlysing)
• Avdeling Teaterhøgskolen (generell åpen utlysing)

Les mer

KHiO