PRODA ønsker at flest mulig av brukerne og dansekunstnere som ikke bruker PRODA svarer på PRODAs spørreundersøkelse 2018. Svarfrist 1. juni.  Undersøkelsen er anonym og tar ca 10 min.

Brukerundersøkelsen finner du her: https://no.surveymonkey.com/r/HFLFRNL