Søndag 5. mai kl 1700 - 1830 blir det foredrag om jazzdansen og dens historie på Dansens Hus i Oslo. Danseinformasjonens historiker Sigrid Svendal vil fortelle om da jazzdansen kom til Norge og om hvordan sjangeren har utviklet seg i det frie dansekunstfeltet. Hun vil peke på noen sentrale personer, kompanier og begivenheter som har hatt stor betydning.

Forståelsen og diskursen om jazzdansen har ofte vært preget av potensielle motsetninger, som for eksempel: Er jazzdans kunst eller underholdning? Er jazzdansen tradisjonell eller nyskapende?

Gratis og åpent for alle.
Les mer her