Konferansen "Kunst, mestring og omsorg" arrangeres i Bergen, 19.- 20. april og er en konferanse for ansatte innenfor eldre- og demensomsorg, utøvende kunstnere, pårørende, universitet- og høgskoleansatte, studenter og andre interesserte.

Les mer om konferansen her
Påmelding og billetter her

Konferansen arrangeres av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg arrangerer konferansen i samarbeid med Verdighetssenteret i Bergen.