DansINN fyller ett år og 25. januar inviterer de til en dag fylt med dans, kake, klasse og middag. Du velger selv om du vil være med på hele eller deler av dagen Påmelding: info@dansinn.no

"A Lecture on the Performance of Beauty - written and performed by Deborah Hay. The lecture combines screenings of two different performances of Ms. Hay’s solo Beauty while she performs a lecture that contains the development and final score for this dance." Arrangementet arrangert av Skuespiller- og danseralliansen i samarbeid med Dansens Hus og Danseinformasjonen.

Kulturdepartementet arbeider for tida med en ny strategi for scenekunstfeltet. Hvilke modeller og strategier kan de frie scenekunstnerne selv foreslå? Trenger vi en ny måte å organisere scenekunstens infrastruktur i Norge på som ser på forholdet mellom institusjoner og fri scenekunst på en ny måte? Bør vi få en ny måte å distribuere scenekunsten på – geografisk så vel som sosialt? Har den frie scenekunsten modeller vi allerede kan peke på? Konferansen arrangeres fredag 7. februar. kl. 1100 – 1600 på kulturhuset Ælvespeilet i Porsgrunn. Innledere er kulturminister Trine Skei Grande og professor Anne-Britt Gran.

Norsk Skuespillerforbund, Skuespiller- og danseralliansen, Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillersenter gjentar fjorårets suksess og inviterer til Åpent Hus. Åpent Hus arrangeres for at du skal få bli ordentlig kjent med dem. De byr på et aktuelt program, enkel servering og god stemning. Arrangementet er gratis og du melder deg på her

Etter to år på rad med suksess, inviterer Kulturhuset i Oslo og Dansekollektivet til et nytt år med flere Dansekonkurranser. Lørdag 25. januar blir det dansefest med fristende premier i hovedrommet, 1 etg.

Les mer

Vinteren 2020 inntar Carte Blanche KODE og Verkstedet i KODE 2. Sammen med kulturaktører som KODE, BIT Teatergarasjen, Borealis – en festival for eksperimentell musikk og Jungelen, inviterer de til en uformell møteplass for publikum og ulike kunstneriske uttrykk og aktiviteter. Døren til Verkstedet er åpen 10-16 mandag – fredag i hele perioden.

Les mer

Styret i Kunstnerforeningens begrunnelse for å tildele Elizabeth Svarstad Pareliusprisen 2019: Elizabeth Svarstad er en norsk dansekunstner, dansehistoriker og danseforsker. Hun har studert stildans, renessansedans og barokkdans og 18 hundretalls dans i Frankerike, England og USA.

I Oslo kommunes budsjettbehandling for 2020 vedtok bystyret 11. desember å bevilge driftsstøtte til Danseinformasjonen/Scenehuset på kr. 200 000. Forslaget ble fremmet av byrådspartiene (A, MDG, SV) med støtte fra Rødt og Venstre.

I 2018 startet Danseinformasjonen en omorganiseringsprosess fordi daværende daglig leder ønsket å redusere sin stillingsprosent og tre tilbake i en administrativ stilling. Danseinformasjonen hadde ikke ressurser til nyansettelser, så det ble besluttet å se på organisasjonen som helhet med ny fordeling av ansvar og oppgaver for de fem fast ansatte innenfor den eksisterende stillingsmassen, som til sammen utgjør 4,3 %.

Høyskolen Kristiania satser tungt på kunstfagene og slo seg sammen med Norges dansehøyskole og Musikkteaterhøyskolen i høst. Den kunstfaglige avdelingen ledes av Jørn Mortensen, og master og Ph.d. er under utvikling.

Panflutes and Paperwork av Ingrid Berger Myhre og Lasse Passage, Postmodern Cool av Inés M. Belli, Bouncing Narratives av Roza Moshtaghi og CHEERS av Kristin Ryg Helgebostad er valgt ut blant med Aerowaves Twenty20 artists. Alle forestillinger vises bl.a. under festivalen Spring Forward fra 24. - 26. april i Rijeka, Kroatia.

Aksjonsgruppa bestående av dansekunstnerne Mina Weider, Ulf Nilseng, Geir Hytten og Jens Martin Arvesen tok i oktober, sammen med flere andre, initiativ til et opprop mot det de kaller kulturpolitisk dødsdans, hvor de etterlyser en mer helhetlig kulturpolitikk som ivaretar både nye og etablerte kunstnerskap. Aksjonsgruppen oppstod spontant etter Danseinformasjonens frokostmøte: Dansekunsten i det frie feltet – hvor vil vi? på Dansens Hus 18. oktober.

Her er et anonymt referat fra frokostmøtet som ble arrangert av Danseinformasjonen og Dansens Hus den 18. oktober. Vi ønsket blant annet å diskutere konsekvensene av endringene i Kulturrådets basisfinansieringsordning. Samtidig ville vi løfte frem de strukturelle utfordringene som dansekunstnere i det frie feltet står overfor. Referatet inneholder også Sigrid Ø. Svendals historiske presentasjon som viser utviklingen av det frie feltet og konsekvensene som endringene i støtteordningene har hatt for feltet.

Oppropet er initiert av dansekunstnere i det frie feltet og krever blant annet en helhetlig kulturpolitikk for det frie dansefeltet og levedyktige og langsiktige strategier for etablerte kunstnerskap, slik at vi kan ivareta bredden i dansefeltet i Norge. "Hvor er ordningene som ivaretar de dansekunstnerne som har skapt kunst gjennom livslange kunstnerskap? Hvor er ordningene som ivaretar de etablerte kompaniene som gjennom lang tids investering har oppnådd et høyt profesjonelt nivå, internasjonal anerkjennelse og som fortsatt etterspørres av sitt publikum?".

Scenehuset er Danseinformasjonens utleielokale på Majorstuen i Oslo. Vi har en del ledig i 2020 og Scenehuset passer utmerket til prøver, mindre forestillinger, kurs og rolige konserter. Det er et nydelig og godt rom å jobbe i. Les mer om Scenehuset og se leieoversikten her. Ta kontakt med sindre@danseinfo.no for priser og mer informasjon.