Foto: Elin Osjord

Inamorata Dance Company Størst av alt

Forestillingen spør om vi vasker våre hender når vi kjøper oss god samvittighet ved å la andre gjøre arbeidet? Å hjelpe et individ kan føles som ingenting i den store sammenhengen, det er alltid flere vi bør gjøre noe for. Allikevel vil det å hjelpe et menneske gjøre all verdens forskjell for den personen, og kanskje også skape ringvirkninger. Forestillingen stiller spørsmål om tillit, tilhørighet og ansvar, og gjennom den non-verbale kommunikasjonsformen dans er, gir kompaniet publikum muligheten til selv å tolke ut ifra egne tanker, følelser og erfaringer. Forestillingen legger ikke opp til å gi svar, men å åpne opp for diskusjonen rundt det å være et medmenneske.

Forestillingen varer i 30 minutter. Etterpå åpnes det for diskusjon og samtale.


Medvirkende:
Sanna Eriksson Ryg, Koreograf, Ide
Elisabeth Christine Holth, Danser
Eivind Linn, Danser
Tonje Aas Molnes, Danser
Nora Martine Svenning, Danser
John Derek Bishop, Musikk


Vis tidligere forestillinger
Foto: Elin Osjord