Danseinformasjonen

Vulkan 1 (første etasje i Dansens Hus)
T: 23 70 94 40 • E: post@danseinfo.no

Åpningstider

Mandag -  fredag 0900 - 1600
 

Administrasjon

E-post: fornavn(at)danseinfo.no

sigrid
Sigrid Øvreås Svendal
Daglig leder

Sigrid jobbet i Danseinformasjonen i et par år før hun begynte på doktorgrad i dansehistorie i 2008 og kom tilbake igjen i 2015. Hun hadde stilling som faglig rådgiver frem til februar 2019 da hun ble ny daglig leder.


randi
Randi Urdal
Administrasjonsansvarlig

Randi har jobbet i Danseinformasjonen siden starten i 1994 og vært daglig leder fra 1998 - 2019. Februar 2019 gikk hun over til en ny stilling som administrasjonsansvarlig. Randi har ansvar for økonomi (drift og prosjekter) og administrative funksjoner.

 albers
Marianne Albers

Kommunikasjonsansvarlig

Marianne er tidligere dansekunster og har bl. a vært danser
i Carte Blanche. Hun har jobbet i Danseinformasjonen siden 2007.
Marianne har ansvar for å synliggjøre og formidle fagfeltets aktivitet til Danseinformasjonens (DI) målgrupper, å ivareta og utvikle den kommunikasjonsfaglige kompetansen ved DI og kontakt med presse og media.
sindre
Sindre Jacobsen
Dokumentasjons- Scenehuset og IT-ansvarlig

Sindre har jobbet i Danseinformasjonen siden 1997 og har ansvar for oppbygging og utvikling av Forestillingsdatabasen, Dansekalenderen og DIs nettside, dokumentasjona av aktivitetene i dansekunstfeltet, drift og utvikling av DIs IT-plattform og for administrasjon og drift av Scenehuset


sigrun
Sigrun Drivdal Johnsen
Arkiv- og prosjektansvarlig

Sigrun har jobbet for Danseinformasjonen i forskjellige prosjekter og vikariat og er fra 2016 fast ansatt. Sigrun har ansvar for Dansearkivet, biblioteket, faste prosjekt/arrangement som Dansens Dager og Æresprisen i tillegg til enkeltstående prosjekt/arrangement.                

 kamelia
Kamelia Javadi
Faglig konsulent

Kamelia er ansatt som faglig konsulent i en ettårig stilling, finansiert gjennom aspirantordningen i Kulturrådet. Hun danser i Tabanka Dance Ensemble, underviser blant annet i cubansk salsa og hip-hop og så har hun en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo.

 

 

 

Foto Randi, Sindre og Sigrun: Tale Katrine Hendnes
Foto Marianne og Kamelia: Danseinformasjonen
Foto Sigrid: Alf Tore Øksdal

di logo

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.