For 2021 er det ledig stilling som doktorgradsstipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo – avdeling dans. Avdeling dans ser etter en kunstner som er interessert i å utvikle og utfordre sin egen praksis og i tillegg vil bidra til å utvikle og utfordre forståelsen av hva kunstnerisk forskning kan være. Søknadsfrist er 1. desember.

Avdelingen ser etter prosjekter som retter seg inn mot ett eller begge følgende områder:
- Dans/koreografi som utvikler konsepter, metoder og praksiser som reflekterer en sosial orientering
- Perspektiver, metoder og praksiser knyttet til utøvende dans og utøverperspektivet

Det er forventet at kunstnerne har en internasjonal orientering i sin kunstneriske praksis og/eller diskurs. Prosjekter som undersøker formater for dokumentasjon og presentasjon knyttet til nye omstendigheter (f.eks arbeidssted, medier, tilstedeværelse) imøteses.

Oppstart er 01.10.2021. Daglig arbeidssted er ved Kunsthøgskolen i Oslo.  Søknadsfrist 01.12.2020.

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat skjer med forbehold om opptak til Kunsthøgskolens doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid.

De ber om at søknaden med vedlegg skrives på engelsk. Selve forskningen kan gjennomføres på norsk/skandinavisk eller engelsk.

Les mer HER

KHiO 01